Kritické myslenie a internet

Reporter DennikaN, Vladimír Šnídl, žiakom niekoľkých tried našej základnej školy a gymnázia (VI.A, VII.A, VIII.A, IX. A, II. MYP, IV. MYP, III.IB a 1.C) predstavil metodiku ako pracovať, vyhodnocovať a reflektovať informáciami na internete. Školskú akciu sprostredkoval učiteľ Paul Kindji.

V. Šnídl je autorom výbornej knihy ako používať kritické myslenie na internete - sociálnej sieti Facebook: Pravda a lož na Facebooku.
(https://www.martinus.sk/777991-pravda-a-loz-na-facebooku/kniha)
a je aj spoluautorom metodickej príručky ku kritickému mysleniu:
https://dennikn.sk/941774/stiahnite-si-prirucku-o-kritickom-mysleni/
a metodickej príručky o fungovaní médii:
https://dennikn.sk/1108741/prirucku-o-fungovani-medii-si-mozete-zadarmo-stiahnut/
kde sa objasňuje pojem média, ich fungovanie, rola a práca reportérov/riek.... Sú to kvalitné príručky, ktoré ponúkajú nástroj ako sa orientovať vo svete informácii a faktov/pseudofaktov/názorov/dojmov...

V. Šnídl má aj podcast, kde analyzuje fakenews, dezinformácie, propagandu a prácu novinárov/pseudonovinárov (akože "občianskych medii"):
https://www.youtube.com/@DenniknSk/search?query=snidl.