Kontakt

Spojená škola
Novohradská 3
821 09 Bratislava
Tel: 02/210 28 300 (vrátnica - spojovateľ)

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Spojená škola
IČO: 36075213
DIČ: 2021922452

Ako sa dostať na SŠ Novohradská?

Vedenie

Riaditeľka spojenej školy Mgr. Renáta Karácsonyová - 02/210 28 301

Zástupkyňa riaditeľky pre základnú školu
RNDr. Cecília Gunišová

Zástupca riaditeľky pre triedy gymnázia
Mgr. Michal Malík

Zástupkyňa riaditeľky pre triedy gymnázia
Mgr. Nadežda Pätoprstá

Zástupkyňa riaditeľky pre medzinárodné programy
PaedDr. Alena Faixová

E-mail: vedenie@gjh.sk

Úradné hodiny pre verejnosť

Riaditeľka školy: pondelok 8:00 – 9:30
Vedenie školy: streda 15:00 – 16:30

Učitelia

Do jednotlivých kabinetov sa dá dovolať priamo na číslo 02/210 28 xxx, kde xxx je klapka.
Každý učiteľ má e-mailovú adresu v tvare priezviskoucitela@gjh.sk

Ďalšie kontakty

Spojovateľ - 02/210 28 300

Školské psychologičky Andrea Čapuchová a Renata Nemčoková
Výchovná poradkyňa pre ZŠ: Zuzana Valášková
Výchovná poradkyňa pre SŠ: Alena Bučková (výchovné poradenstvo a informácie o ďalšom štúdiu pre maturantov)
Tajomníčky Andrea Dugovičová, Monika Koňanová - 02/210 28 303
Správca Nadácie Novohradská František Kosper - kosper@gjh.sk, 02 / 210 28 349
Vedúca školskej jedálne Eva Vajdová - 02/210 28 324 (odhlasovanie z obedov...)

Správca webstránky GJH Hana Cikatricisová - webstranka@gjh.sk
Správca Internetovej žiackej knižky a databázy Edupage Ľubomír Košút - kosut@gjh.sk