Korešpondenčný seminár z matematiky

Výsledky po 3. kole

Výsledky žiakov KSM5 - 5. ročník
Výsledky žiakov KSM9 - 8. a 9. ročník

Vážení rodičia, milí žiaci,

súťaž KSM 5 a KSM 8-9 sa začala 14. novembra 2023, na Deň otvorených dverí na GJH.
Na súťaž sa nemusíte prihlasovať, stačí ak odošlete poštou riešenia svojich príkladov. Súťaž je zadarmo.

S pozdravom

František Kosper - kosper@gjh.sk
organizátor súťaže KSM