Pre záujemcov o štúdium

Informácie o jednotlivých programoch školy

Program PYP SJ a základná škola
Program PYP AJ
8-ročné gymnaziálne štúdium
5-ročné gymnaziálne štúdium
4-ročné gymnaziálne štúdium
IB Diploma

Program PYP SJ a základná škola pre školský rok 2023/2024

Informácie o štúdiu

Program PYP AJ pre školský rok 2023/2024

Informácie o štúdiu

8-ročné gymnaziálne štúdium pre školský rok 2023/2024

Informácie o štúdiu
Podmienky a kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka osemročného štúdia

5-ročné gymnaziálne štúdium pre školský rok 2023/2024

Informácie o štúdiu
Podmienky a kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka päťročného slovenskoanglického bilingválneho štúdia

4-ročné gymnaziálne štúdium pre školský rok 2023/2024

Informácie o štúdiu
Podmienky a kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia

Štúdium podľa diplomového programu IB Diploma pre rok 2023/2024

Informácie o štúdiu

ŽIADOSTI

Žiadosť o prestup (.pdf)
Žiadosť o prestup (.doc)

UKÁŽKY TESTOV

Ukážky testov z prijímacích skúšok - matematika, slovenský jazyk

GALÉRIA BUDOVY

Prejsť na Virtuálne prehliadky odborných učební

Podmienky a kritériá prijímania na štúdium pre školský rok 2024/2025

Kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka osemročného štúdia
Kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka päťročného slovenskoanglického bilingválneho štúdia
Kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?