Pre záujemcov o štúdium

Informácie o jednotlivých programoch školy

Program PYP AJ
Program PYP SJ, ŽŠ Košická
8-ročné gymnaziálne štúdium
5-ročné gymnaziálne štúdium
4-ročné gymnaziálne štúdium
IB Diploma

Program PYP SJ pre školský rok 2024/2025

Oznam o zmene termínu výberového konania (.pdf)
Informácie k výberovému konaniu (.pdf)
Prihláška (.docx)
Prihláška (.pdf)

Program PYP AJ pre školský rok 2024/2025

Notice on the change of the date of the admission procedure (.pdf)
Instructions (.pdf)
Application Form (.docx)
Application Form (.pdf)

Podmienky a kritériá výberového konania na štúdium podľa diplomového programu IB Diploma pre rok 2024/2025

IB kritéria 2024/2025

1. KROK

Každý záujemca o štúdium, ktorý nie je študentom Gymnázia Jura Hronca, musí zaslať žiadosť o prestup do IBD programu.
Žiadosť o prestup do IBD programu (.docx)
Žiadosť o prestup do IBD programu (.pdf)
Každý záujemca o štúdium, ktorý je študentom Gymnázia Jura Hronca, musí zaslať žiadosť o zmenu študijného programu.
Žiadosť o zmenu študijného programu (.docx)
Žiadosť o zmenu študijného programu (.pdf)
Vyplnenú a podpísanú žiadosť môže záujemca zaslať poštou na adresu školy, priniesť osobne na sekretariát školy, alebo zaslať elektronicky na mail: ibdcoordinator@gjh.sk

2.KROK

Každý záujemca o štúdium musí vyplniť elektronickú prihlášku.

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

Prihláška do IBD programu so začiatkom v šk. roku 2024/2025 - slovenská verzia.
Pokyny k vyplneniu prihlášky 2024
Prihláška do IBD programu so začiatkom v šk. roku 2024/2025.
The application to IBD programme for the school year 2024/2025 - English version.
Instructions for filling in the application 2024
The application to IBD programme for the school year 2024/2025.

Podmienky a kritériá prijímania na štúdium pre školský rok 2024/2025

Kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka osemročného štúdia
Kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka päťročného slovenskoanglického bilingválneho štúdia
Kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia

UKÁŽKY TESTOV

Ukážky testov z prijímacích skúšok - matematika, slovenský jazyk

ŽIADOSTI

Žiadosť o prestup (.pdf)
Žiadosť o prestup (.doc)

GALÉRIA BUDOVY

Prejsť na Virtuálne prehliadky odborných učební