Pre záujemcov o štúdium

Informácie o jednotlivých programoch školy

Program PYP AJ
Program PYP SJ, ŽŠ Košická
8-ročné gymnaziálne štúdium
5-ročné gymnaziálne štúdium
4-ročné gymnaziálne štúdium
IB Diploma

Program PYP SJ pre školský rok 2024/2025

Výsledky výberového konania do prvého ročníka ZŠ pre školský rok 2024/2025

Slovenská sekcia
Komentár k výsledkom PYP SJ (.pdf)
Poradovnik PYP SJ (.pdf)
Anglická sekcia
Komentár k výsledkom PYP AJ (.pdf)
Poradovnik PYP AJ (.pdf)

Výsledky výberového konania do diplomového programu IB Diploma pre rok 2024/2025

Výsledky výberového konania do diplomového programu IBD (.pdf)
Komentár k výsledkom (.pdf)

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA GJH pre školský rok 2024/2025

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM
Závery komisie
Poradovník
PÄŤROČNÉ BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM
Závery komisie
Poradovník
OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM
Závery komisie
Poradovník

Odvolanie - vzor (.docx)
Odvolanie - vzor (.pdf)
Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení (.pdf)

Podmienky a kritériá prijímania na štúdium pre školský rok 2024/2025

- do 1. ročníka štvorročného štúdia
- do 1. ročníka päťročného slovenskoanglického bilingválneho štúdia
- do 1. ročníka osemročného štúdia

Termíny prijímacích skúšok a počty žiakov, ktorých môžeme prijať
Termíny prijímacích skúšok a počet žiakov, ktorých môžeme prijať na štúdium pre školský rok 2024/2025 (.pdf)

Harmonogram skúšky
- do 4-ročného gymnázia (.pdf)
- do 5-ročného slovensko anglického bilingválneho gymnázia (.pdf)
- do 8-ročného gymnázia (.pdf)

Pridelenie bodov za výsledky v súťažiach MO a KSM
Pridelenie bodov za výsledky v súťažiach MO Z5 a KSM 5 (.pdf)
Pridelenie bodov za výsledky v súťažiach MO Z9 a KSM 9 (.pdf)

Informácie pre uchádzačov o prijímacej skúške
- na 4-ročné štúdium (.pdf)
- na 5-ročné bilingválne štúdium (.pdf)

UKÁŽKY TESTOV

Ukážky testov z prijímacích skúšok - matematika, slovenský jazyk

ŽIADOSTI

Tlačívá žiadostí nájdete v časti Informácie -> Dokumenty

GALÉRIA BUDOVY

Prejsť na Virtuálne prehliadky odborných učební