PYP SJ

Program PYP (The Primary Years Programme) je medzinárodný program pre deti vo veku 6 – 11 rokov. Cieľom programu je rozvíjať zvedavých, motivovaných a starostlivých mladých ľudí, ktorí sa chcú medzinárodne vzdelávať a neboja sa vo svojom zmýšľaní vybočiť zo zaužívaných koľají. Pútavý obsah programu je spätý s piatimi základnými zložkami, a to – koncepty, vedomosti, zručnosti, postoje a konanie, ktoré napomáhajú rozvíjať medzinárodne orientovaného človeka.

Kontakty

Kontakty - SŠ Novohradská

Súvisiace stránky: