Matematika

Matematika - prijímacie pohovory

Všetky testy sú uložené vo formáte PDF.

Testy prijímacích pohovorov na štvorročné štúdium:

Testy prijímacích pohovorov na päťročné bilingválne štúdium:

Testy prijímacích pohovorov do Prímy osemročného gymnázia:

Termíny a podrobnosti k tohtoročným pohovorom sa dozviete v časti Pre záujemcov o štúdium