International Baccalaureate at SŠ Novohradská / IB na SŠ Novohradská

IB SCHOOL MISSION AND VISION

SCHOOL MISSION STATEMENT

 
We aim to guide and inspire all our students through their formative years so that they discover themselves, grow in wisdom and health, value freedom and differences and honour these values all their lives long.

SCHOOL VISION STATEMENT

 
Our vision is to make our school a modern, inspiring and welcoming place for all students and teachers that pride on the uniqueness of our school and the provision of excellent education. Our vision is to create an environment where honesty, initiative, sense of community and courage are inevitable traits of each and every individual.

IB school mission and vision (pdf)

SCHOOL POLICIES

ACADEMIC INTEGRITY POLICY (.pdf)
ADMISSION POLICY (.pdf)
ASSESSMENT POLICY (.pdf)
INCLUSION POLICY (.pdf)
LANGUAGE POLICY (.pdf)

PROGRAMMES

Primary Years Programme

Middle Yeras Programme

Diploma Programme

Web page ib.gjh.sk

About the IB

In 2018, the International Baccalaureate (IB) celebrates its 50th Anniversary. Pioneering a movement of international education in 1968, the non-profit foundation now offers four high quality and challenging educational programmes to students aged 3-19 years old. Through a unique curriculum with high academic standards, we champion critical thinking and a flexibility for learning by crossing disciplinary, cultural and national boundaries. The IB currently engages with more than 1.4 million students in over 4,775 schools across 153 countries. To find out more, please visit 50years.ibo.org.

O International Baccalaureate

V roku 2018 International Baccalaureate ((IB) oslavuje svoje 50.výročie. Sme nezisková organizácia a v našich počiatkoch, v roku 1968, sme boli priekopníkmi na poli medzinárodného vzdelávania a dnes ponúkame štyri vysokokvalitné a náročné vzdelávacie programy pre študentov vo veku 3-19 rokov. Prostredníctvom nášho kurikula s vysokým akademickým štandardom podnecujeme kritické myslenie a zároveň flexibilné vyučovanie tým, že prekračujeme hranice mezi vednými odbori, kultúrami a národmi. V súčastnosti v programoch IB študuje viac ako 1,4 miliónov študents v 4 775 škkolách v 153 krajinách sveta. Viac informácií nájdete na 50years.ibo.org.

CONTACTS

Head of Spojená škola Novohradská:
Mgr. Renáta Karácsonyová
Tel: 02/210 28 301

Head of IB
PaedDr. Alena Faixová
Tel: 02/210 28 305
E-mail: faixova@gjh.sk

School address:
Spojená škola Novohradská
Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Contacts at SŠ Novohradská

OTHER DOCUMENTS

The school's code of conduct (.pdf)
Parent legal guardian and student complaints procedure.pdf (.pdf)