Matematika - prijímacie pohovory


Všetky testy sú uložené vo formáte PDF.

Testy prijímacích pohovorov na štvorročné štúdium:

* Test z matematiky 2007
* V roku 2008 sa písomné prijímacie pohovory na štvorročné štúdium nekonali.
* V roku 2009 sa písomné prijímacie pohovory na štvorročné štúdium nekonali.
* V roku 2010 sa písomné prijímacie pohovory na štvorročné štúdium nekonali.
* V roku 2011 sa písomné prijímacie pohovory na štvorročné štúdium nekonali.
* V roku 2012 sa písomné prijímacie pohovory na štvorročné štúdium nekonali.
* Test z matematiky 2013
* Test z matematiky 2014

Testy prijímacích pohovorov na päťročné bilingválne štúdium:

* Test z matematiky 2010
* Test z matematiky 2011
* Test z matematiky 2012
* Test z matematiky 2013
* Test z matematiky 2014

Testy prijímacích pohovorov do Prímy osemročného gymnázia:

* Test z matematiky 2010
* Test z matematiky 2011
* Test z matematiky 2012
* Test z matematiky 2013
* Test z matematiky 2014

Termíny a podrobnosti k tohtoročným pohovorom sa dozviete v časti O škole / Pre záujemcov o štúdium
Autor & design: Slavomír Hitka.