Novinky

Zmena organizácie prevádzky 28.3.201923.03.2019

ZMENA ORGANIZÁCIE PREVÁDZKY ŠKOLY dňa 28. 3. 2019

 
Prijímacie konanie na päťročné slovensko-anglické bilingválne štúdium na GJH
HARMONOGRAM

Korešpondenčný seminár z matematiky, konečné poradie22.02.2019

Viac informácií...

2% z daní11.02.2019

Všetci naši žiaci a učitelia budú veľmi radi, keď aj v tomto roku pomôžete našej škole poukázaním 2% Nadácii Novohradská.

Viac o 2% z daní...

Prijatie do preMYP 2019/2020 / Admission for preMYP 2019/202008.02.2019

Informácie / Information (.pdf)
Prihláška do programu MYP 2019-2020 (.docx)
Prihláška do programu MYP 2019-2020 (.pdf)
Viac informácií / More information

Informácie k prijímaciemu konaniu do 1.ročníka 5-ročného bilingválneho programu pre školský rok 2019/202031.01.2019

Pre záujemcov o 5-ročný slovensko-anglický bilingválny program sme pripravili nasledujúce odkazy na dôležité informácie a kritériá o prijímaní na štúdium.
V Itinerári prijímacieho konania nájdete všetky dôležité termíny ako aj postup pri podávaní prihlášok na štúdium resp. žiadostí o prestup diferencované podľa materskej triedy záujemcov (8. a 9.ročník ZŠ alebo tercia či kvarta 8-ročného gymnázia).
Kritériá prijímania na štúdium zverejnené po odsúhlasení na pedagogickej rade Spojenej školy Novohradská. Obsahujú predovšetkým informácie o obsahu a maximálnom bodovom zisku z jednotlivých častí prijímacích skúšok.
Usmernenie určené rodičom žiakov tercie a kvarty, ktorí majú záujem o bilingválne štúdium na našej škole.

Výberové konanie do IBD30.01.2019

Výberové konanie do IB diplomového programu sa uskutoční 28.3.2019. Prihlášku bolo možné podať do 8.3.2019.

Pre rodičov budúcich prváčikov do I.PYP SJ20.12.2018

Informácie a pokyny pre rodičov (.pdf)
PRIHLÁŠKA (.pdf)

Pre rodičov budúcich prváčikov do I.PYP AJ / INFORMATION FOR FUTURE PYP 1 STUDENTS ENGLISH SECTION20.12.2018

Viac informácií / MORE INFORMATION

Platby za Školský klub detí22.08.2018

Zobraziť informácie o platbách za ŠKD

Na ihrisko GJH prispeli18.10.2016

Spojená škola Novohradská02.09.2016

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?