NOVÉ: Gymnázium Jura Hronca je zapojené v medzinárodnom projekte The Routes Project. Bližšie info nájdete v pravom paneli alebo na tomto odkaze

The routes project

Spolupráca

Súťaže

Vyučujúci v školskom roku 2009/2010

Učiteľ: Mgr. Ján Machaj Mgr. Marián Justus Mgr. Zuzana Veľasová
E-mail jmachaj@gmail.com justus.maros@yahoo.com velasova.zuzana@gmail.com
Kabinet 2. p. kabinet DEJ  2. p. kabinet ANJ-ZŠ 2. p. kabinet ANJ-ZŠ

 

 

Do predmetovej komisie náuky o spoločnosti/občianskej náuky patria ešte aj:

Mgr. Alena Vicenová (3. p. kabinet SJL)

Design & kod: Martin Klepáč | Help: Radovan Jankovič | Optimalizované pre Operu 9.5.