NOVÉ: Gymnázium Jura Hronca je zapojené v medzinárodnom projekte The Routes Project. Bližšie info nájdete v pravom paneli alebo na tomto odkaze

The routes project

Spolupráca

Súťaže

Európa očami mladých (EOM)

Dňa 13-16. októbra 2009 na našej škole, Gymnáziu Jura Hronca, prebehol projekt Európa očami mladých (EOM).

Tento projekt bol zastrešovaný neziskovou organizáciou PDCS, ktorej poslaním je je „spoluvytvárať a posilňovať demokratickú kultúru, šíriť demokratické prístupy a mechanizmy pre dialóg a predchádzanie konfliktom“. V praxi to znamená spoluprácu s ďalšími neziskovými organizáciami, inštitúciami verejnej správy a vytváraním medzisektorových partnerstiev na rozvojových programoch.

V našom prípade to znamenalo spojenie pod nemeckou organizáciou IFOK a nadáciou Robert Bosch Stiftung- spolu s ďalšími siedmimi krajinami EÚ. Na školách v týchto krajinách, podobne ako u nás pracovali študenti počas jedného týždňa na vytváraní „akčného plánu“, ktorý mal byť neskôr predložený švédskemu predsedníctvu EÚ.

Tento akčný plán bol zameraný na energetiku a životné prostredie pre Európu v budúcnosti. Ako všetci dobre vieme, na míňajúce sa zásoby fosílnych palív a zhoršujúci sa stav celosvetových ekosystémov si už nemôžeme dovoliť pozerať sa len ako na čísla a štatistiky, nakoľko je už vidno jasné dôsledky nášho doterajšieho konania na planéte Zem.

Otrávené rieky, chemikáliami zamorená súš i moria, každoročná strata lesov o rozlohe Írska (natrvalo) a s týmito všetkými spojené vymieranie druhov, ktoré dosahuje najvyššie tempo od pádu dinosaurov. Roztápanie ľadovcov, silné tropické búrky a extrémne suchá nevynímajúc.

Cieľom akčného plánu teda bolo priniesť nové nápady na riešenie týchto problémov, ktoré nás, ak ich neodstránime, skôr či neskôr zničia. Mladí majú nápady, dospelí majú skúsenosti. Len spoločným dialógom za okrúhlym stolom dospejeme k svetlejšej budúcnosti.

Študenti v jednotlivých krajinách prezentovali svoje nápady v podobe volebných programov modelových strán. Najlepšie z týchto nápadov sa dostali až na konferenciu do švédskeho Malmo, kde študentskí zástupcovia partnerských krajín projektu EOM spolu s politikmi, predstaviteľmi nadnárodných korporácií (Osram, Whirlpool, General Electric, Siemens, E-ON...) a lobistickými skupinami upravili výsledný akčný plán do reálnej podoby, v ktorej bol odprezentovaný na konferencii Organizácie spojených národov COP15 v Kodani, ktorá riešila daný problém na celosvetovej úrovni.

Jej cieľom malo byť vytvorenie dokumentu, ktorý by bol „novým Kjótskym protokolom“ a právne by zaväzoval všetky krajiny sveta podniknúť kroky, ktoré sú nevyhnutné na udržanie našej planéty v stave, v akom sme si ju zvykli poznať. A práve do tohto procesu mali mladí možnosť vstúpiť práve prostredníctvom projektu, ktorého sa zúčastnila aj naša škola.

Fotky z akcie


Projektový deň na GJH

Účastníci projektu na Slovensku

Prezentácia prvých nápadov na pôde GJH

Finálny deň prezentácie modelových volebných strán a ich programov

Medzinárodný team Young Ideas for Europe, v strede Margot Wallström, viceprezidendtka Európskej komisie (viedla workshopy na konferencii The Road to Copenhagen )

Jeden z workshopov YIFE, spolu s politikmi, odborníkmi z rôznych oblastí (správa letísk, zástupcovia priemyslov) a podnikateľmi

Spoločná foto účastníkov YIFE, naľavo a vpravo v pozadí naše teamleaderky, vzadu zástupca nadácie Roberta Boscha, ktorá celý projekt financovala
Design & kod: Martin Klepáč | Help: Radovan Jankovič | Optimalizované pre Operu 9.5.