NOVÉ: Gymnázium Jura Hronca je zapojené v medzinárodnom projekte The Routes Project. Bližšie info nájdete v pravom paneli alebo na tomto odkaze

The routes project

Spolupráca

Súťaže

Občan a štát

Vláda SR
Ústava SR
Ministerstvo vnútra SR
Ústredný portál verejnej správy
Verejná správa
Matriky
Informácie o udelení a strate štátneho občianstva SR
Zbierka zákonov
Európska únia na Slovensku

Mestá a regióny

Obovdné úrady
Slovenské mestá
Informačný portál o mestách a obciach
Vysoké Tatry, ostatné NP a CHKO
Register webových stránok miest a obcí
Hrady, zámky a kaštiele
Mapy miest

Ľudské práva

Amnesty International SK
Amnesty International ČR
Metodická príručka výchovy k ľudským právam
Verejný ochranca práv

Mimovládne organizácie

Občan a demokracia
Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika
Nadácia Hayeka
Nadácia Milana Šimečku

Design & kod: Martin Klepáč | Help: Radovan Jankovič | Optimalizované pre Operu 9.5.