Učitelia

Mgr. Beáta Pecková

peckova@gjh.sk

kabinet slovenský jazyk - 3.poschodie, 339

rozvrh

Mgr. Zuzana Michalovičová

michalovicova@gjh.sk

ZŠ Výtvarná výchova - 3. poschodie

rozvrh

Mgr. Zuzana Mináriková

minarikova@gjh.sk

kabinet anglický jazyk - 3. poschodie, 340

rozvrh

Mgr. Veronika Rusiňáková

rusinakova@gjh.sk

ZŠ Slovenský PYP - 2. poschodie, 332

rozvrh

Mgr. Eva Šuchterová

suchterova@gjh.sk

kabinet slovenský jazyk - 3.poschodie, 339

rozvrh

Mgr. Alena Vicenová

vicenova@gjh.sk

kabinet slovenský jazyk - 3.poschodie, 339

rozvrh

materiály

UPLOAD