Maturita

Informácie o maturite zo slovenského jazyka a literatúry nájdete na:

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry nájdete na:

Štátny pedagogický ústav

Maturita 2018

Základné informácie

Maturitná skúška 2018

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry

Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry pre EČ a PFIČ MS v školskom roku 2017/2018

IŠVP (Inovovaný štátny vzdelávací program) platný pre maturantov od šk.r. 2018/19

pre 4-ročné a 5-ročné štúdium

pre 8-ročné štúdium