Výsledky prijímacích skúšok - 4-ročné gymnázium

Kritéria prijímacieho konania (.pdf)
Závery zasadnutia prijímacej komisie (.pdf)
Výsledky prijímacej skúšky po náhradnom termíne - 28. máj 2021 (.pdf)
Vzor potvrdenia o nastúpení/nenastúpení na štúdium (.docx)
Vzor odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium (.docx)
Usmernenie ministerstva školstva pre zákonných zástupcov (.pdf)

V poradovníku je žiak zverejnený pod jedinečným kódom, ktorý je vytvorený nasledovne:
deň narodenia + mesiac narodenia + prvé písmeno priezviska + prvé písmeno prvého krstného mena
(napr. Ján Miroslav Novák narodený 1.6.2008 bude mať kód 16NJ)
(V prípade duplicity sme pridali ďalšie písmená ku krstnému menu podľa potreby)

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?