Foundation

Nadácia Novohradská
Novohradská 3
821 09 Bratislava
ICO: 30812941     DIC: 2020858455
E-mail: kosper@gjh.sk Web: www.gjh.sk/nadacia
Bank: Slovenská sporitelna, a.s.
Account name: Nadácia Novohradská
Account number: 6322 05012 / 0900