GEOGRAFIA


GEOGRAFIA NA GJH
Na Gymnáziu Jura Hronca je geografia na úrovni. Je súčastou vyučovania v prvých dvoch ročníkoch. V treťom a štvrtom ročníku sa dá v geografii pokračovať na seminári.

Na týchto stránkach si môžete prečítať niečo
o učiteľoch a osnovách aspoň čo sa týka geografie. Nájdete tu odkazy na rôzne
geo stránky a dozviete sa, čo sú to
geografické exkurzie a kde všade sme na nich zatiaľ boli...