Zelená škola

Spojená škola Novohradská je patrí odteraz oficiálne medzi Zelené školy!

S veľkou radosťou oznamujeme, že záverečnom hodnotení programu Zelená škola v šk. roku 2015/2016 sme získali titul, certifikát a vlajku Zelená škola.

O udelení certifikátu rozhodla Rada Zelenej školy na základe správy hodnotiacej návštevy. Ocenenie sme získali za realizáciu metodiky 7 krokov v našej prvej prioritnej téme – Životné prostredie - v práve končiacom dvojročnom certifikačnom období.

K získaniu certifikátu prispeli významnou mierou študenti IIIMYP triedy, ktorí v rámci svojho Komunitného projektu skrášlili vnútorné prostredie školy, popresádzali, identifikovali a označili interiérové rastliny na strane gymnázia, vymysleli olepenie schodov malou násobilkou na strane ZŠ a frázami z jazykov, ktoré sa na škole učia, na strane gymnázia; opravili dvierka na školskom kompostéri a osadili ho, vypleli pás trávnika pri budove školy, zmontovali a osadili domčeky pre drobné vtáctvo a urobili dendrologický prieskum stromov na dvore. Študenti VMYP ešte počas minulého školského roka počas svojho Komunitného projektu navrhli a vlastnoručne zhotovili kompostér, posadili rastliny na školský balkón, analyzovali pH pôdy a založili skalku.
Veľký dojem urobili aj žiaci oboch PYP programov svojimi environmentálnymi aktivitami a študenti IB Diploma programu, ktorí v rámci Creativity, Action, Service vymysleli, propagovali, realizovali a menežovali systém kompostovania biologického odpadu.

Ocenenie má platnosť na 2 nasledujúce školské roky (2016/2017, 2017/2018)
V programe Zelená škola by sme chceli pokračovať aj v nasledujúcom období, našou prioritnou témou budú tentoraz odpady.

Chcem veľmi poďakovať všetkým žiakom, kolegom a rodičom za vynaložené úsilie a podporu!

Anna Špačeková
Učiteľka chémie a koordinátor environmentálneho vzdelávania

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?